Novinky a zajímavosti v oblasti odpadového hospodářství

Zobali vrabci zobali, igelitové obaly…

Známá skupina Děda Mládek Ilegal Band v jedné ze svých písní zpívá: „Zobali vrabci zobali, igelitové obaly, nechali je tam rolníci, měli v nich sváču vonící. Zobali vrabci zobali, igelitové obaly, nebozí ptáci kynuli, někteří málem zhynuli…“

 Co můžeme udělat pro to, aby nedošel k úhoně nejen takový vrabec?

A jak si poradíme s vytříděním plastových obalů?

Plastové sáčky, které nejsou znečištěné patří do žlutého kontejneru, který je určený pro třídění plastů. Pokud je ovšem sáček mastný (od vynikajících smažených řízků apod.) nebo jinak znečištěný, patří potom do směsného odpadu. A pozor: do plastů nesmíme třídit ani sáčky a pytlíky s nástřikem hliníku (např. sáček od brambůrek atd.).

Plastové sáčky, pytlíky a jiné obaly řadíme v rámci recyklačního procesu do tzv. směsných plastů. Aby mohly být tyto dále použity, jsou pro své další zpracování rozemlety na malinké kousíčky, ze kterých se následně vyrábí např. nové fólie nebo při horší jakosti i takové sáčky do odpadkových košů. Tzv. směsné plasty se také používají při výrobě protihlukových stěn.

 Papírové sáčky patří do modrého kontejneru na papír. I zde opět platí, že sáček nesmí být znečištěný. Nesmí být také vyrobený z křídového nebo voskovaného papíru, protože jinak stejně jako tehdy, pokud je jakkoliv znečištěný, patří do směsného odpadu.

 

Už jste se setkali s tzv. kombinovaným sáčkem? Napůl plast a napůl papír? Co si počít s ním?

 

Pokud se jedná o plastovo-papírové sáčky, u kterých je možné oba materiály oddělit, volba je jasná. Pokud ovšem sáček tvoří neoddělitelnou kombinaci obou materiálů (např. sáčky od koření apod.), pak tento není tříditelný, ale patří do směsného odpadu.

Jediný kombinovaný obalový materiál, který můžeme jednoduše třídit je nápojový karton. Tento obvykle třídíme do oranžového kontejneru.

 

A co se sáčkem z bioplastu?

 

Bioplast je plast vyrobený z obnovitelných zdrojů, tedy cíleně z produkované biomasy nebo jiného zdroje na bázi odpadu. Tyto bioplasty řadíme následně do skupiny bio-based plasty. Na druhé straně jsou plasty, které degradují za definovaných podmínek v průmyslově zřízených kompostárnách za působení přírodních faktorů, zde se jedná o tzv. biodegradovatelné plasty.

A aby toho nebylo málo, tak zde ještě máme plasty, které mohou být kombinací obou variant.

 

Může být tedy vyroben z ropy a následně upraven. Pro nás, běžné spotřebitele, je obtížné se ve všech těchto pojmech a značkách spojených s bioplasty zorientovat a následně s nimi správně naložit jako s odpadem. Tzv. biodegradabilní sáčky už nebudeme ani vzpomínat. Pokud si nejsme jisti ohledně třídění, můžeme se s dotazem obrátit nejen na město nebo obec, ale také na svozovou firmu.

Jakožto zastánci vermikompostérů známe také kompostovatelné bio sáčky, které jsou 100% vyrobeny pouze z přírodních materiálů (např. kukuřičný škrob apod.). Obvykle tyto sáčky používáme na kuchyňský bioodpad a následně tyto můžeme vytřídit buď do vermikompostéru nebo přímo na kompost.

 

A co celofán a celofánové sáčky? Jak tyto třídit?

 

Celofán je průhledná fólie vyrobená z celulózových vláken. Jedná se o zcela nepropustný materiál, který je vhodný zejména pro bezpečné a úhledné balení a skladování potravin. Ačkoliv se při výrobě celofánu používají nebezpečné chemické látky, je následný produkt zcela zdravotně nezávadný.

Zapamatujme si tedy, že celofán nelze recyklovat a tudíž nepatří do kontejneru na plast, ale vyhazujeme jej do směsného odpadu.

 

Některé sáčky tedy třídit lze, jiné naopak nikoliv. Svoji roli hraje také znečištění tohoto druhu obalů. V každém případě bychom měli zejména s těmi jednorázovými a nerecyklovatelnými šetřit a vždy si dvakrát rozmyslet, jestli je opravdu potřebujeme. Můžeme tak výrazně pomoci nejen našemu životnímu prostředí. V každém případě žádný sáček ani jiný odpad nepatří do volné přírody, ale vždy do odpadkového koše nebo kontejneru s tříděným odpadem.