Novinky a zajímavosti v oblasti odpadového hospodářství

Speciální koše

Jak nejlépe třídit odpad?

 

Jak si usnadnit třídění odpadu a jeho následné uchovávání?

 Pomohou nám koše na tříděný odpad. Tříděním odpadu můžeme pomoci nejen životnímu prostředí. Plasty, papír a sklo jsou materiály, které nepatří na skládku, protože se dají znovu zpracovat a následně recyklovat, kdy z nich vzniknou nové výrobky.

Pokud každý týden bojujete s přeplněnou popelnicí, pamatujte, že díky třídění odpadu a jeho odvážení do speciálních kontejnerů může být i ta Vaše popelnice najednou poloprázdná. Čím více domácností potom bude třídit odpad, tím lépe. Jak to ale udělat, aby se odpad dal pohodlně třídit a nějakou dobu uskladnit v domě či bytě?

Řešení se nabízí samo: pořízení speciálního koše

 

Roztříděný odpad bude potřeba doma uchovat, než ho bude dost a než bude čas odnést ho ke kontejnerům na tříděný odpad. Je možné vyčlenit si například dvě nebo tři krabice na různé druhy odpadu, ale prodávají se i speciální koše určené přímo na třídění odpadu. Jsou účelné, jsou vzhledné a třídění tak bude bavit všechny členy Vaší rodiny. Můžete si pořídit speciální koš na plasty, na papír, na sklo, plechovky, ale také třeba menší koš na baterie (pokud ještě nepoužíváte ty dobíjecí).

Jak se zbavit případného zápachu při uchovávání odpadků?

Protože tříděný odpad se většinou nevynáší tak často jako ten směsný, bývají koše na tříděný odpad opatřeny víkem, takže není třeba se bát zápachu, který by hlavně v teplých dnech mohl být nepříjemný. Pokud chceme zápach zcela eliminovat, bude nejlepší skladovat co nejméně znečištěné obaly. Například plastový kelímek od jogurtu je možné lehce vypláchnout. Ale pozor na zbytečné plýtvání vodou

Dále je nutné mít na mysli, že do tříděného odpadu nepatří silně znečištěné materiály, tedy například nádoby od olejů a chemikálií. Do směsného ani tříděného odpadu nepatří ani elektrické spotřebiče či chemikálie. Ty by měly být odvezeny na sběrný dvůr.

 

 

Z hlediska životního prostředí je nejlepší odpad žádný odpad.