Novinky a zajímavosti v oblasti odpadového hospodářství

Protože 5 P

 

Jak funguje náš odpadový systém? Nejste si jisti, co můžete od spolupráce s námi očekávat?

 

5P: Poradíme, promluvíme, pomůžeme, propojíme, poladíme.

 

1. Poradíme Vám, jak se s námi spojit, a to buď:

– osobně na adrese BC LOGIA systems, s.r.o., Baarovo nábřeží 38, 614 00  Brno,

– telefonicky na čísle +420 543 215 523,

– e-mailem na motivator@bclogia.cz.

 

2. Promluvíme si.

Po domluvě doladíme termín osobní schůzky, na které pro Vás najdeme to nejvhodnější řešení. Vše společně uskutečníme tak, aby všechno fungovalo co nejlépe.

3. Pomůžeme Vám s informační kampaní pro Vaše občany.

Jsme schopni zajistit pro Vás prostředky pro informování a motivování k zapojení občanů do třídění odpadu.

Domácnosti tak mohou dostat komplexní informace o fungování systému ještě před jeho spuštěním. Jen tak, že všichni občané budou vědět proč a jak se do systému třídění zapojit, může být třídění odpadu nejefektivnější.

Osvěta je důležitá !

Třídění odpadu začíná doma !

4. Propojíme evidenci odpadu.

Jak? Všechny sběrné nádoby jsou označeny. RFID čip a QR kód.

Co je to RFID čip a k čemu slouží?

Čipování nádob přináší možnost lépe sledovat množství vyprodukovaného odpadu. RFID čip umístěný na nádobě v sobě nese ukryté unikátní číslo, které je spojeno s GPS lokací nádoby a adresou objektu, ke kterému náleží. Zvážením očipované nádoby a přenesením dat do našeho evidenčního a motivačního systému MotivátorX, pak může obec vyhodnotit získané informace o odpadech a dále analyzovat potřeby obce spojené s odpady.

Co je to QR kód na nádobě a k čemu slouží?

Nálepka s QR kódem nese mimo grafického popisu také  identifikátor čitelný okem, zde je informace o obci, svozové firmě, druhu odpadu, velikosti nádoby a jedinečném čísle konkrétní nádoby.

RFID čip společně s QR kódem tvoří nejlepší kombinaci pro přenesení informací do systému pro evidenci nádob a odpadu obcí.

5. Poladíme termíny.

Pro efektivní systém svozu odpadu je důležité zvolit jak optimální velikost sběrových nádob, tak frekvenci svozu odpadů.

 

Proč? Protože 5P:

Poradíme, promluvíme, pomůžeme, propojíme, poladíme.

 

 

 

Bc. Zdeňka Palkovičová