TŘÍDENÍ

Když třídíme odpad, šetříme tak místo na skládkách. Tyto se následně nemusí dále rozšiřovat. Tříděním odpadu výrazně šetříme primárními zdroji surovin jako je ropa, uhlí, dřevo, šetří se energie, šetří se počet emisí, které neskončí v ovzduší.

PROČ?

Tříděním papíru ročně zachráníme statisíce, ne-li miliony stromů, které se nemusí pokácet. Už toto by měly být pro nás dostatečnou motivací odpady třídit. Najdou se ovšem i lidé, kteří na svět nahlíží ekonomickou optikou. Jak tedy účinně motivovat i tyto lidi?

JAK?

Ochota občanů třídit odpad je dozajista ovlivněna poplatky za svoz odpadu v obci, tyto se neustále navyšují, a to bez jakéhokoliv finančního zvýhodnění těch občanů, kteří odpad zodpovědně třídí. To je silně demotivující prvek. Má to smysl? Proč bych měl investovat snahu a čas do třídění odpadu v obci, když obec neustále navyšuje své poplatky.

Systém Motivátor X

Naše internetová aplikace Motivátor X nabízí dokonalý přehled o odpadovém hospodářství radnicím a občanům. Jedná se o zcela nový motivační systém pro domácnosti a obce a vede uživatele mimo jiné k tomu, aby šetřili své peníze spojené s platbami za likvidaci odpadu.

Přehledná grafika v aplikaci jde ruku v ruce s jednoduše uspořádanými daty a ukazují obci či městu a následně samotnému občanovi za jeho domácnost v jednotlivých portálech hlavně údaje o samotném třídění odpadu, o jednotlivých svozech a také poskytuje informace jak snížit náklady za svoz odpadu.

Přesný a dokonalý přehled o odpadovém hospodářství

Propracovat se k lepšímu třídění odpadu, a tedy i k finančním úsporám umožňuje neustálý a přesný přehled o odpadovém hospodářství za bytovou jednotku či danou lokalitu. Nově vyvinutý softwarový nástroj Motivátor X je pomyslným průvodcem na této cestě. Komunikuje i s jinými programy zabývajícími se odpadovým hospodářstvím, kdy z nich bez potíží přebírá a zpracovává data – mimo jiné přímo kooperuje i s programem WinyX společnosti BC LOGIA, a. s., který má desítky spokojených uživatelů. Další důležitou informací je to, že tvůrci programu vytvořili aplikaci hned ve dvou provedeních, kdy součástí je Portál obce určený již dle názvu pro obce a města. Portál občana je aplikace uzpůsobená pro uživatele z řad občanů.

V podstatě jde o pomyslnou obdobu správy bankovního účtu, kdy Motivátor X je účtem odpadového hospodářství. Tak jako v bankovnímu účtu máte platební kartu, tak i zde je systém bezpečně napojený na tablet a čtečku svozového pracovníka, nebo přímo na telemetrické systémy instalované na autě svozové firmy.

Schéma fungování systému Motivátor X

Jak funguje systém Motivátor X v praxi?

Metodika výpočtu

  • Cílem výpočtu byla jednoduchost výpočtu a zároveň snaha zamezit odvozu odpadu do lesa nebo na jiné nelegální skládky.
  • Také proto se v první etapě hodnotí především poměr vytříděných a nevytříděných složek ve vztahu ke stanovenému procentu třídění – čili jinak řečeno pokud je stanovený poměr 60 % bonifikace – počítá se jako odchylka od tohoto ukazatele.
  • Pokud např. má domácnost vytříděno na 65% dostane při vyúčtování 5% slevu. Pokud má vytříděno na 50 %, bonifikační částka se změní naopak 10% přirážku. Matematický model je tedy „zastropován“ na maximálně  50% slevy či přirážky.

Příklad výpočtu

  • Pokud domácnost o třech osobách při produkci 892 kg odpadu ročně vytřídí 492 kg recyklovaných složek, tak dosahuje poměru 44,62.
  • Pokud obec má pro tento rok stanovený recyklační cíl 40 %, domácnost má horší koeficient o 4,62%. To je potom poplatek,  který byl v základu stanoven např. ve výši 1250 Kč na domácnost (počítáno jako 500 Kč + 500 Kč + 250 Kč – sleva na dítě) je 1310 Kč (+ 60 Kč).
  • Naopak pokud domácnost o třech osobách při produkci 772 kg odpadu ročně vytřídí 592 Kg recyklovaných složek, tak dosahuje poměru 23,32.
  • Pokud obec má pro tento rok stanovený recyklační cíl 40 %, domácnost má lepší koeficient o 16,68 %. To je potom poplatek,  který byl v základu stanoven např. ve výši 1250 Kč  na domácnost (počítáno jako 500 Kč + 500 Kč + 250 Kč – sleva na dítě) je 1041 Kč (+ 208 Kč).

Portál obce

Na základě filozofie sběru „Door to door“, kdy základ třídění se přenáší přímo na konkrétní domácnost, vyvinula společnost BC Logia, a. s. portálové řešení, které slouží jako nadstavba ERP systému WinyX. Toto řešení používá řada firem jako např. SUEZ, TS Zlín, RESPONO aj.

Tímto se eliminují samotné náklady obce, jelikož systém jako takový poskytuje zcela komfortní řešení jak pro poplatníky (občany), tak pro správce (obce). Teprve až zpřehledníme všechna dostupná data, o což se postará aplikace Motivátor, zjistíme, jak jsme na tom s tříděním. Rychlý pohled do tabulky ihned ukáže, kde jsou naše slabá místa a kde bychom měli přidat. Aplikace nám napovídá jak zkvalitnit třídění tak, abychom snižovali množství odpadu končícího na skládkách a ve spalovnách. Nejen občané, ale často i zástupci obcí a měst mohou mít zcela mylné představy o tom nakolik efektivně třídí odpad.

» Seznam občanů/účastníků » Nádoby, etikety
» Svozy, plány svozů » Denní záznamy
» Statistiky, predikce, zákonné limity » Ukazatele
» Domácnosti a bonifikace » Koeficient poplatníka

Portál občana

Občan se do aplikace připojí ze svého počítače nebo mobilního telefonu. Díky tomu, že jsou jeho nádoby či pytle na domovní odpad označeny čipy či QR kódy, což bude za několik let zcela běžné, vidí kolik odpadu vyprodukuje jeho domácnost, jak třídí, kdy byl odpad svážen, kolik za svoz zaplatil, kolik ušetřil, jaké bonusy díky šetrnému přístupu k životnímu prostředí získal a jaké výhody se mu nabízejí pokud bude třídit více.

Verze pro radnice je samozřejmě mnohem sofistikovanější. Obsahuje i mapu celé sledované lokality, což ještě více zpřehledňuje získaná data. Motivátor X tak může být pro obce a města cenným pomocníkem pro vytváření dlouhodobých plánů radnic zaměřených na zefektivnění veškerých činností spojených s likvidací domovního odpadu.

» Aktuality a informace » Domácnost a spolubydlící
» Stav odpadů a separace » zákonný limit
» Svázané nádoby a pytle » Realizované svozy a objemy
» Platby současné a budoucí » Stížnosti