Novinky a zajímavosti v oblasti odpadového hospodářství

Bramborová bioplynka do všech domácností

Nemůže nás to neminout: zdražování, zdražování, zdražování… všude kam naše oko a mysl jen dohlédne. Zdražování energií přímo raketovou rychlostí se na nás valí ze všech stran a tyto černé scénáře, jak se asi bude vyvíjet situace kolem energií nebo samotný pohled na zvýšené zálohy za energie nutí člověka se zamyslet. Pořídili jste si také svou vlastní domácí fotovoltaickou elektrárnu, ale jak to vymyslet s plynem? Co bychom potřebovali? Zařízení, které dokáže vyrobit plyn z nepotřebného. A co tak třeba bioodpad?

O slovo se hlásí BRKO domácí bioplynka

 

Že nám zbytky z kuchyně mohou ještě dobře posloužit, to už jsme si říkali několikrát, spousta z nás využívá také kompost, mnozí také hnědé popelnice. Třídění vyprodukovaného odpadu se stalo běžnou součástí našich každodenních životů.

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad, který podléhá rozkladu za přítomnosti kyslíku nebo bez přístupu kyslíku. Nejčastěji jsou to právě zbytky z kuchyně. Co si pod nimi můžeme představit? Patří sem všechen ten odpad, který nám zůstane poté, co oloupeme, nesníme apod. (ať už jsou to brambory, mrkev, celer, banán, pomeranč atd.). Bioodpadem se ale také rozumí i tráva, dřevo a zbytky zemědělské výroby. Zkrátka bioodpad je všechen odpad biologického původu. Tento biologický odpad přitom tvoří až polovinu celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu. Jak ekologické a ekonomické by bylo využít právě tento odpad k vlastní výrobě energie.

S tím nám pomůže domácí bioplynová stanice. Tuto si můžeme pořídit do rodinného domu, na chalupu apod. Vyrobíme si vlastní bioplyn, který nám pomůže nejen v boji se současnými vysokými cenami energií.

 

A co to vlastně ten bioplyn  je?

Bioplyn je plyn, který vzniká při rozkladu jakéhokoliv organického materiálu bez přístupu kyslíku. Ideální podmínky pro vznik takového bioplynu přitahují bakterie, který štěpí organický materiál a jako vedlejší produkt vytvářejí metan a oxid uhličitý.

Bioplyn je hořlavý plyn, který se běžně skládá z 60 % metanu a při spalování vytváří typický modrý plamen.

Jak vlastně funguje domácí bioplynová stanice?

Sice se říká „zlaté české ručičky“, ale v případě domácích bioplynek se nám naše pověstné národní kutilství nemusí vyplatit. Pokud se tedy chceme stát energeticky co nejvíce soběstačnými, vyplatí se investovat do kvalitní domácí bioplynky.

Jak už je patrné, domácí bioplynové stanice nejsou totiž vhodné zcela pro každého. V první řadě je potřeba mít prostor pro její umístění. Domácí bioplynová stanice pro svůj provoz potřebuje teplotu alespoň 17 °C. Nabízí se tedy možnost využívat ji sezónně od jara do podzimu, nebo umístit bioplynovou stanici na teplejší místo, například do seníku. Dále je nutné mít přístup k dostatečnému množství bioodpadu, jakým je v nejlepším případě kravský nebo vepřový hnůj, případně dostatečné množství odpadu z kuchyně. Pokud chováte dobytek, je pro vás bioplynka naprosto optimálním řešením.

Pořizovací náklady na domácí bioplynovou stanici mohou začínat od pár desítek tisíc korun a doporučujeme se obrátit na odborníky, kteří nám se vším pomůžou a odborně poradí.

Malé bioplynky jsou schopny ze 6 kilogramů bioodpadu vyprodukovat dostatek plynu na 2 hodiny vaření každý den, a to už je velmi zajímavá informace k zamyšlení.