Víte proč je dobré třídit odpad?

My ano a pomůžeme vám …

Nabízíme možnost řešení

(Ne)třídění odpadu se stává celosvětovým problémem, kdy svět je zcela zahlcen odpadky.

V lednu 2021 vstoupila z ambiciózních plánů a vizí EU v platnost zcela nová odpadová legislativa, která  s sebou přinesla nejen nové zákony, ale také prováděcí vyhlášky. Přijatá opatření tak reagují na stále se zhoršující stav životního prostředí a prostřednictvím jasně stanovených nařízení má dojít do roku 2035 ke splnění daných cílů, a to v několika etapách. Od roku 2025 je stanoveno vytřídit 60 % recyklovaných složek z celkového odpadu obce, avšak nejvíce 190 kg nevytříděného komunálního odpadu na občana (do roku 2029 se tato hmotnost sniží na hodnotu 120 kg), každý další rok je stanoveno vytřídit o další 1 % z celkové produkce odpadu více, kdy do roku 2035 je cílem 70% třídění.

Vzhledem k budoucím požadavkům legislativy je zcela nutná větší motivace samotných občanů k třídění odpadů.

Díky našemu dlouholetému působení na trhu a našemu know-how celého kolektivu autorů jsme schopni poskytnout Vám poradenství na odborné úrovni. Orientujeme se jak v legislativě, víme jaké jsou Vaše povinnosti, dokážeme motivovat občany k třídění odpadu pomocí inovativnímu technologickému řešení.

Nová internetová aplikace Motivátor X

nabízí dokonalý přehled o odpadovém hospodářství

Brněnská softwarové společnost BC LOGIA, a. s. nabízí radnicími občanům zcela nový motivační systém pro domácnosti a obce. Motivátor X vede uživatelek tomu, aby šetřili peníze spojené s platbami za likvidaci odpadu.

Pomůžeme Vám

Přehled
o třídění

Méně odpadu
a skládkování

Finanční úspora

Předcházení vzniku odpadu

Ochrana životního prostředí